MonthWeekDay
March 2020
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
February 24, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
February 25, 2020February 26, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
February 27, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
February 28, 2020February 29, 2020March 1, 2020
March 2, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
March 3, 2020March 4, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 5, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 6, 2020March 7, 2020March 8, 2020
March 9, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
March 10, 2020March 11, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 12, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 13, 2020March 14, 2020March 15, 2020
March 16, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
March 17, 2020March 18, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 19, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 20, 2020March 21, 2020March 22, 2020
March 23, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
March 24, 2020March 25, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 26, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
March 27, 2020March 28, 2020March 29, 2020
March 30, 2020

Category: Games & Cards8:30 am: Mahjong

8:30 am: Mahjong
March 31, 2020April 1, 2020

Category: Games & Cards12:00 pm: Duplicate Bridge

12:00 pm: Duplicate Bridge

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
April 2, 2020

Category: Games & Cards12:30 pm: Baduk

12:30 pm: Baduk

Category: Games & Cards12:30 pm: Pinochle

12:30 pm: Pinochle

Category: Games & Cards12:30 pm: Scrabble Club

12:30 pm: Scrabble Club

Category: Games & Cards1:00 pm: Hartu

1:00 pm: Hartu
April 3, 2020April 4, 2020April 5, 2020